Heritage Day was quite an exciting and different day where we all got to dress up in our heritage.  In the morning we all enjoyed listening to the assembly.  Watching the Grade 7 girls with their respective grades dancing, reciting poems and singing traditional songs was the best this year. 

Mama Ndaba and Nontokozi Nkonde together told educational folk tales which were very entertaining to listen to as well.  We completed our day with the famous Jerusalema song that is the world’s most famous dance.  Heritage Day was a very good and exciting day.  We thoroughly enjoyed it.   
Siyabonga kakhulu
Juwairiyyah Gani – Grade 7

Heritage day was blur of colour and fun.  It was wonderful to learn about other heritages and share our own. 
Milla Morse – Grade 7

From dancing to laughing to telling tales about our diverse cultures, it was an easy day amongst the hardness.  We all had fun doing individual dances and the Jerusalema.  It had chaotic energy but the day was organized, events like these made 2020.
Sophie Allan – Grade 7

We will all certainly miss this particularly special event held at APPS every year.  This year’s Heritage Day was different to every other, but still as enjoyable and fun as every other one.  We participated in dancing and singing with our grades, and listened to folk tales told by Mama Ndaba and Nontokoza Nkonde.  One thing that never changes is learning about all our different cultures.
Imogen Preston – Grade 7

Usuku lwamagugu lwaphinde lwagubha ku-APPS.  Usuku lwethu lwaminyaka yonke lokuzijabulisa nezishoshovu zamasiko kwaletha injabulo enkulu. Kulo nyaka yize bekungafani futhi besingenayo iSalvazione eze ngapha kodwppa besisaqhuma.  Besikujabulela ukudansa, ukucula, izinkondlo nezinkulumo ngawo wonke amabanga. Amantombazane ebanga lesi-7 lesiZulu kanye noMama bahlanganise amathani wezinto abazokwethula.  Kwakuwusuku olumnandi oluhlekayo nenjabulo olwaluthokozelwa yibo bonke.  Ngibonga wonke umuntu osize ekwenzeni lolu suku lube olukhumbulekayo. Ngiluthokozele ngokuphelele usuku lwami lokugcina lwefa kuma-APPS. Ngiyabonga. 
Sanaa Hajee – Grade 7